Oinko gaat vliegeren is mijn afstudeerproject voor de opleiding Communicatie & Multimedia Design aan de Hogeschool van Amsterdam. Het is een digitaal voorleesboek, gericht op peuters en kleuters, die de interactie tussen de voorlezer en het kind stimuleert. Interactief voorlezen heeft grote positieve gevolgen voor de taalontwikkeling van het kind en helpt een taalachterstand, en daardoor ook mogelijke leerproblemen, tegen te gaan.

Het verhaal gaat over Oinko, een klein varkentje dat aan de rand van het bos woont. Op een dag raakt Oinko zijn lievelingsvlieger kwijt door de harde wind. Op zijn zoektocht komt hij verschillende vriendjes tegen die hem helpen zijn vlieger terug te vinden.